خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027
خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027

خمیربازی آریا مدل آدمکی 1027


71,920 تومان

-دارای سی دی آموزشی

-دارای 14 رنگ خمیربازی
-دارای ابزار خمیر بازی
-دارای قطعات پلاستیکی اجزای بدن (دست،بینی،کفش،کلاه و…)
-دارای سفره