آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

روش پرداخت در محل در حال حاضر فقط برای شهر اهواز و برای سفارشات بالای یک میلیون تومان فعال میباشد.